Verstevigen van de wanden van opslagtanks bij de WWTP van WEB

In opdracht van het Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) is BONNED is afgelopen april begonnen met het verstevigen van 4 hoeken van de opslagtanks van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (waste water treatment plant, WWTP). i.v.m. scheurvorming aan de binnenzijde van de tanks is er door RHDHV een analyse uitgevoerd en een plan met herstelmaatregelen aangedragen om verdere scheurvorming te voorkomen.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden juni afgerond worden.

Zoeken

Graag houden we u op de hoogte van alle nieuwswaardige items bij BONNED Contractors. Op deze nieuwpagina zetten we regelmatig updates over lopende, maar ook over nieuwe projecten. Zo bent en blijft u op de hoogte van de verschillende projecten en de uitvoering hiervan.

NIEUWS

Recent nieuws